Заповідник

Заповідник

 ЗАПОВІДНИК “НАГУЄВИЧІ” ЗАПРОШУЄ ГОСТЕЙ!

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» створе­но згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 154 від 10 бе­резня 1994 року з метою збереження меморіальних місць, пов’язаних з життям і творчістю великого українського письменника-мислителя Івана Франка.

Заповідник засновано обласною Радою з безпосереднім підпо­рядкуванням управлінню культури і туризму Львівської обласної державної адміністрації.

В структуру заповідника входить садиба батьків письменника, музей І. Франка, скульптурна композиція «І. Франко і світова література», Будинок літератора, художньо-меморіальний комплекс «Стежка І. Франка».

Заповідник здійснює охорону і вивчення пам’яток історії, культури і природи, популяризує пам’ятки шляхом розвитку туризму, зокрема й міжнародного, об’єднує ансамблі й комплекси пам’яток, органічно пов’язані з ними території та зібрання фондових збірок, присвячених життю і творчості Івана Франка. Проводить науково-теоретичні та на­уково-практичні конференції, готує літературно-мистецькі та літера­турно-музичні вечори і ранки, присвячені певним подіям і датам, зустрічі, присвячені І. Франкові. Періодично оновлює експозиції з метою повнішого розкриття тем та осучаснення способів експо­нування, пов’язаних з творчістю І. Франка.

Музей ставить своїм завданням на прикладі життя і творчості Івана Франка сприяти відродженню національної свідомості українського народу. Музей спрямовує діяльність на вивчення, комплектування, збереження, науковий опис та експонування матеріалів з творчості Івана Франка, організовує збір матеріалів і документів серед насе­лення, опрацьовує і документує зібрані матеріали, згідно з відповід­ними інструкціями та методичними розробками, проводить екскурсії пам’ятними місцями, експозиціями, виставками, відкритими фондами, створює стаціонарні та пересувні виставки.

Музей організовує та готує лекції, тематичні вечори, обмін виставками з музеями України та закордону, лекторії, гуртки й інші заходи, розробляє нові форми пропаганди культурних цінностей.

Заповідник «Нагуєвичі» знаходиться в прекрасному підгірському селі Нагуєвичі. Минулого, 2023 року, заповідник відвідали понад 22 тисячі людей з усіх кінців України та закордону. Вони їдуть подивитися на місця, де вперше побачив світ і робив свої перші кроки по землі великий українець Іван Франко — письменник, учений, мислитель, печать духу якого і нині відчувають на собі мільйони людей нашої нації.

Народився Іван Франко в присілку Слобода, що знаходиться на шляху з Нагуєвич до Дрогобича. Тепер тут меморіальний комплекс будівель, які відтворюють садибу Іванового батька — коваля Якова Франка. Через дорогу навпроти — ошатний музей Івана Франка та Будинок літератора. Трохи далі, за селом, є Стежка Івана Франка, яка створена з нагоди 125-річчя від дня народження письменника (1981 рік).

В садибі батьків письменника зібрані речі побуту, посуд, одяг часів Івана Франка. Зберігаються цінні реліквії родини Франків. В 1986 році навпроти Садиби батьків письменника побудовано і відкрито новий літературний музей. В музеї знаходяться понад три тисячі експонатів основного фонду.

Популярним в Нагуєвичах та далеко за його межами є цілюще джерело “Ярина” – мальовничий куточок, де часто відпочивав та писав свої твори Іван Франко.