Постанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 

від 10 березня 1994 р. N 154 

 Київ

Про державний історико-культурний заповідник
“Нагуєвичі” на батьківщині Івана Франка

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1048 (
1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

З метою збереження меморіальних місць,  пов’язаних з життям і
творчістю великого українського письменника-мислителя Івана Франка
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Прийняти    пропозицію   Львівської   обласної   державної
адміністрації і   Міністерства   культури    про    створення    в
Дрогобицькому районі   на   батьківщині  Івана  Франка  державного
історико-культурного заповідника “Нагуєвичі”.

Методичне   керівництво  науковими  дослідженнями,  охороною,
реставраційними   роботами   та  використанням  пам’яток  історії,
культури  і  природи,  що  знаходяться  на  території заповідника,
покласти  на  Національну  академію  наук,  Міністерство культури,
Міністерство   екології   та   природних   ресурсів,  Міністерство
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального
господарства. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

Витрати заповідника фінансуються за рахунок і в межах коштів,
які передбачаються  в  бюджеті  Львівської  області  на  утримання
культурно-освітніх закладів,  спеціальних  коштів  заповідника,  а
також коштів,   що   надходитимуть   цільовим   призначенням    на
науково-дослідні та реставраційні роботи.

2. Львівській обласній державній адміністрації:

за погодженням  з  Академією  наук,  Міністерством  культури,
Міністерством охорони    навколишнього    природного   середовища,
Міністерством у справах будівництва і  архітектури  затвердити  до
кінця 1994   року   Положення  про  державний  історико-культурний
заповідник “Нагуєвичі” і перелік об’єктів,  що передаються на його
баланс;

забезпечити розроблення до кінця 1994 року генерального плану
розвитку заповідника із визначенням його меж,  охоронних зон,  зон
регулювання забудови,  зон  охоронюваного   ландшафту,   а   також
обсягів,  вартості  та  термінів  проведення  робіт  з реставрації
пам’яток, упорядкування й благоустрою території та ландшафту.
Виконуючий обов’язки

Прем’єр-міністра України                   Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України                      І.ДОЦЕНКО

Інд.31