Анонсуємо новий міжнародний волонтерський проєкт: «Пам’ятаємо та діємо – волонтери слідами історії та її героїв»

Анонсуємо новий міжнародний волонтерський проєкт: «Пам’ятаємо та діємо – волонтери слідами історії та її героїв»

Проєкт профінансований із фондів польсько-української ради обміну молоді, згідно дотації Міністерства освіти і науки.

Реалізується Товариством «Академічна спільнота» (м. Лєгниця, Республіка Польща), у партнерстві із: комунальним закладом Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі», Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка, Дрогобицьким музичним фаховим коледжем імені Василя Барвінського та Вищим професійним колегіумом імені Вітелона (м. Лєгниця, Республіка Польща).

Термін перебування української групи у місті Лєгниця (Республіка Польща): 12.09.2022 р. – 21.09.2022 р.

Мета проекту:

Головна мета: популяризація маловідомих історичних подій і фактів про воєнні події Першої та Другої Світових воєн, про тогочасних героїв, про історичні пам’ятки які слід доглядати та про які слід піклуватися задля збереження патріотичних настроїв у свідомості молодого покоління, також метою проєкту є популяризація пам’яті про важке спільне минуле на тему примирення, задля формування загальної соціальної доброзичливості та довіри до спільних історичних подій, і водночас заради збереження Свободи та Незалежності Українського та Польського народів

Суміжні завдання:

Збагачення історичних знань та історичної пам’яті серед молодого покоління;

Ознайомлення учасників конференції з невідомими фактами, пов’язаними з воєнними подіями та героями;

Формування основ відкритості, толерантності та взаєморозуміння, поваги до минулого та відповідальності за збереження пам’яті людей та історичних фактів;

Створення простору для активних дій з метою формування наукової та освітньої співпраці із залученням соціального середовища;

Активізація молоді до волонтерської діяльності та метою зміцнення почуття відповідальності за покладені на неї завдання;

Популяризація волонтерства серед місцевої громади та інтеграція з іншими волонтерами у плані розвитку та культивування історичних традицій, пов’язаних з доглядом за місцями пам’яті та вшанування історичних подій та їх героїв;

Руйнування комунікаційних бар’єрів і стереотипів мислення;

Використання пізнавальних поїздок як форми активного відпочинку, що дозволяє ознайомитися з пам’ятними місцями та історичними пам’ятками, а також цінностями історичного ландшафту;

Розвиток таких навичок, як: незалежність і співпраця в групі; пошук, упорядкування та використання інформації, отриманої з різних джерел; використання сучасних методик і мультимедійних засобів; самопрезентація та публічні виступи; налагодження співпраці з різними суб’єктами

Заплановані заходи проєкту (до обіду, по обіду і ввечері):

День І. Лєгниця – 12.09. День інтеграції – відкрита зустріч; Знайомство з Лєгницею та її історією – прогулянка по місту Лєгниця; Інтеграційний волонтерський вечір.

День ІІ. Лєгниця – 13.09. «Добре волонтерство» – майстер-класи; В пам’ять про героїв – упорядкування місць та могил українців та поляків; Вечірня сесія – підведення підсумків дня.

День ІІІ. Лєгниця – 14.09. В пам’ять про героїв – упорядкування місць та могил українців та поляків; Підготовка до конференції; Вечірнє підведення підсумків.

День IV. Лєгниця – 15.09. Конференція «Слідами історії та її героїв». Частина І. Вшанування пам’яті про початок Другої світової війни. Частина II. Часи Першої світової війни. Історія написана музикою – концерт патріотичної пісні.

День V. Лєгниця – 16.09. Створення образу героя – польсько-українські майстер-класи і заняття з дітьми та молоддю; Польсько-український пікнік з історією – інтеграція та зустріч різних поколінь; Вечірня сесія – підведення підсумків дня.

День VI. Лєгниця – 17.09. Знайомство з меморіальними місцями історичної пам’яті в регіоні – освітня поїздка до музею Гросс-Розен в Рогозниці, Штольні Валімських та комплексу Райсе; Вечірня релаксаційна сесія;

День VII i VIII. Вроцлав – 18-19.09. Пізнавальна подорож до Вроцлава – міста багатьох історій: Панорама Рацлавіцка, Ринкова площа, Дільниця Чотирьох Конфесій, Королівський палац та Історичний музей, Меморіали, Польський військовий цвинтар тощо, Вечірнє підсумування.

День IX. Лєгниця і околиці – 20.09. Відвідини Музею переміщених осіб та політичних вигнанців – яко меморіального комплексу регіону; У Музеї міді в Лєгниці – екскурсії про історію та інше; Вечірня сесія – підведення підсумків дня.

День X. Лєгниця – 21.09. «Слідами нашої історії» – практикуми на тему «Історія проєктної діяльності»; Відкрита зустріч за підсумками результатів проекту; Вечірнє підведення підсумків, час прощання.

Запрошуємо до участі у зустрічах та конференціях:

День I. – 12.09.2022 р., 11.00 год. – Вітальна зустріч у Вищому професійному колегіумі імені Вітелона.

День IV. – 15.09.2022 р. 10.00 год. – Конференція «Слідами історії та її героїв». Частина І. Вшанування пам’яті про початок Другої світової війни. Частина II. Часи Першої світової війни. Історія написана музикою – концерт патріотичної пісні. Конференц-розважальний центр Вищого професійного колегіуму імені Вітелона.

День X. – 21.09.2022 р. 13.00 год. – Відкрита зустріч із підбиттям підсумків проєкту в Конференц-розважальному центрі Вищого професійного колегіуму імені Вітелона.

 

„PAMIĘTAMY I DZIAŁAMY – WOLONTARIUSZE ŚLADAMI HISTORII

I JEJ BOHATERÓW”

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY WYMIANY MŁODZIEŻY Z DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

realizowany przez

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”

w partnerstwie z

Placówką Komunalną Lwowskiej Rady Obwodowej Administracja Państwowego Historyczno-Kulturowego Rezerwatu „Nagujewicze”,

Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobyckim Muzycznym Studium Zawodowym im. W. Barwińskiego,

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Termin wizyty ukraińskiej grupy w Polsce: 12.09.2022 r. – 21.09.2022 r.

Cele projektu:

Główny cel: popularyzacja mało znanej wiedzy historycznej związanej z wydarzeniami wojennymi, ich bohaterami oraz miejscami, o które należy dbać, dla zachowania w świadomości młodego pokolenia postaw patriotycznych, pielęgnowania pamięci o trudnej przeszłości, budowania wrażliwości społecznej i zaufania do podejmowanych wspólnych działań w imię wolności i niezależności obu Narodów.

Cele szczegółowe:

Wzbogacenie wiedzy i świadomości historycznej wśród młodego pokolenia;

Przybliżenie uczestnikom konferencji nieznanych faktów związanych z wydarzeniami i postaciami;

Kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia, szacunku dla przeszłości oraz odpowiedzialności za ocalenie pamięci o ludziach i faktach historycznych;

Stworzenie przestrzeni dla podejmowania aktywnych działań przy współpracy i zaangażowaniu środowiska społecznego;

Aktywizowanie młodzieży do działań metodą wolontariatu i wzmacnianie w nich poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;

Popularyzacja wolontariatu wśród społeczności lokalnej i integracja z innymi wolontariuszami w zakresie rozwijania i pielęgnowania tradycji związanych z dbaniem o miejsca pamięci i upamiętnienia wydarzeń historycznych oraz ich bohaterów;

Przełamywanie barier komunikacyjnych i stereotypów myślowych;

Wykorzystanie wycieczek edukacyjnych jako formy aktywnego wypoczynku umożliwiającego poznanie miejsc pamięci i historycznych zabytków oraz walorów krajobrazu;

Rozwijanie umiejętności takich jak: samodzielność i współpraca w grupie; wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie

informacji zdobytych z różnych źródeł; wykorzystywanie nowoczesnych technik i narzędzi multimedialnych; autoprezentacja i wystąpienia publiczne; nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami.

Działania zaplanowane w projekcie (do południa, po południu, wieczorem):

Dzień I. Legnica – 12.09. Dzień integracji – spotkanie otwarte; Poznajemy Legnicę i jej historię – spacer po Legnicy; Wieczór integracji.

Dzień II. Legnica – 13.09. „Dobry wolontariat” – warsztaty; Z pamięcią o bohaterach – porządkowanie miejsc i grobów; Sesja wieczorna – podsumowanie dnia.

Dzień III. Legnica – 14.09. Z pamięcią o bohaterach – porządkowanie miejsc i grobów; Przygotowanie do konferencji; Wieczorne podsumowanie.

Dzień IV. Legnica – 15.09. Konferencja „Śladami historii i jej bohaterów”. Część I. Upamiętnienie wybuchu II wojny. Część II. Czasy I wojny światowej. światowej. Historia muzyką pisana – koncert pieśni patriotycznych.

Dzień V. Legnica – 16.09. Kreowanie wizerunku bohatera – polsko-ukraińskie warsztaty z dziećmi

i młodzieżą; Polsko-ukraiński piknik z historią – integracyjne i międzypokoleniowe spotkanie; Sesja wieczorna – podsumowanie dnia.

Dzień VI. Legnica – 17.09. Poznajemy miejsca pamięci w regionie – wycieczka edukacyjna do Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Sztolni Walimskich i kompleksu Riese; Sesja wieczorna

i relaksacyjna;

Dzień VII i VIII. Wrocław – 18-19.09. Wycieczka edukacyjna do Wrocławia – miasta wielu historii: Panorama Racławicka, Rynek, Dzielnica Czterech Wyznań, Pałac Królewski i Muzeum Historyczne, Miejsca pamięci, Cmentarz Żołnierzy Polskich i inne, Wieczorne podsumowanie.

Dzień IX. Legnica i okolice – 20.09. Zwiedzamy Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych – miejsce pamięci w regionie; W Muzeum Miedzi w Legnicy – o historii i nie tylko; Sesja wieczorna – podsumowanie dnia.

Dzień X. Legnica – 21.09. „Ślady naszej historii” – warsztaty nt. „Historia działań projektowych”; Spotkanie otwarte podsumowujące efekty projektu; Wieczorne podsumowanie – czas na pożegnanie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach i konferencji:

Dzień I. – 12.09.2022 r., godz. 11.00. – Spotkanie powitalne w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Dzień IV. – 15.09.2022 r. godz. 10.00. – Konferencja „Śladami historii i jej bohaterów”. Część I. Upamiętnienie wybuchu II wojny. Część II. Czasy I wojny światowej. światowej. Historia muzyką pisana – koncert pieśni patriotycznych. Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Dzień X. – 21.09.2022 r. godz. 13.00. – Spotkanie otwarte podsumowujące efekty projektu

w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.