Невідомі документи з життя і діяльності Петра Франка. Частина сьома.

Петро Франко з донькою Вірою та дружиною Ольгою. Коломия, 1924 р. З приватного архіву Білевичів–Галущаків (м. Львів).                          З нагоди 130-річчя від народження Петра Франка

Сьогодні продовжую публікувати документи з життя і діяльності Петра Франка (28.06.1890–07.1941?) – сина Івана Франка, педагога, науковця, громадського, культурно-просвітнього та військового діяча, провідного фахівця українського тіловиховання, теоретика і практика гімнастично-спортивного руху в Галичині (члена товариств «Сокіл-Батько», співзасновника «Пласту», СТ «Україна», «Змагового Союзу» та ін.), учня та послідовника професора Івана Боберського.

У Центральному державному історичному архіві України у Львові зберігається військова книжка Петра Франка (ф. 640, оп. 1, спр. 3, арк. 24–30). Вона видана 26 вересня 1923 р. у Коломиї, де на той час мешкав Петро Франко з сім’єю. Книжка містить інформацію про його життєвий шлях, його антропометричні дані, відомості про місце проживання, сімейний стан тощо. У документі можна було приклеювати світлину або ставити відтиск пальця. У військовій книжці на шостій сторінці є відтиск пальця Петра Франка. Згідно даних, поданих у документі, Петро Франко проживав у Коломиї за адресою: вулиця Українська, будинок 39.

Представлений для широкого загалу документ є цікавим джерелом з яким варто ознайомитися для кращого розуміння цієї величної постаті в історії України.