Презентація монографії «Країна солі і нафти»: описи подорожей Дрогобиччиною у 1768 –1914 роках. Студії. Документи. Матеріали.» (25 червня 12 год. Collegium Witelona)

Презентація монографії «Країна солі і нафти»: описи подорожей Дрогобиччиною у 1768 –1914 роках. Студії. Документи. Матеріали.» (25 червня 12 год. Collegium Witelona)

25 czerwca o godz. 12.00 w sali 36, w budynku A #CollegiumWitelona odbędzie się spotkanie autorskie i prezentacja monografii „Kraina soli i nafty”: opisy podróży po ziemi drohobyckiej w latach 1768 –1914. Studia. Dokumenty. Materiały / «Країна солі і нафти»: описи подорожей Дрогобиччиною у 1768 –1914 роках. Студії. Документи. Матеріали. Autorami monografii są Bohdan Lazorak, Beata Skwarek i Tetiana Lazorak. Monografia została wydana w ramach projektu „Podróże z historią – od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki” przez Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.