День: 19.06.2024

Родина (родовід) Івана Франка

Родина (родовід) Івана Франка

УДК 821.161.2.09(092)”18/19″:929.52(477)   Галина ЛІМАН РОДОВІД ІВАНА ФРАНКА   Інтелектуальну, духовну основу кожної держави складає національна еліта. У ХIХ – ХХ ст. одним із представників української еліти був письменник, філософ, мислитель, будівничий Української держави – Іван Франко. Він мав вплив на маси завдяки своїм ідеям, […]